Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Trí
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6326 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29560 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này