Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Thị Minh Thi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thi225
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Hoàng Minh
Đã đưa lên 993 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 305232 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này