Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên ThS. Trịnh Ngọc Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 687 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2427 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2798161 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này