Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phòng GD-ĐT Thanh Oai
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Xác thực bởi Bùi Thị Kim Anh, Bùi Thị Kim Anh
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 83 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7201 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này