Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Kim Liên
Giới tính Nữ
Website https://c1kiman-to.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kim An
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Bình thường
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 959 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 704 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2195190 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này