Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phùng Lương Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thượng Lâm
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 223 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 726 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 118024 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này