Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Thanh Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Cao
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 281 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3896 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 866749 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này