Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phương Trung
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Thị Chính, Phạm Thị Kim Hoa
Đã đưa lên 333 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 790 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55917 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này