Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Dương Thị mai Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 65 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này