Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Tạ Đăng Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Thùy
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Đỗ Thị Phương Lan, Lê Thị Thơm
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1518 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7237 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này