Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Dậu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lethidau
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Minh
Quận/huyện Huyện Sóc Sơn
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu đã tốt nghiệp trường Cao Đẳng sư phạm Hà Nội khoa Tiểu học, đã tốt nghiệp khóa đào tạo từ xa tại trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, hiện nay là giáo viên tại trường Tiểu học Phú Minh, đang là đảng viên chính thức Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2010.
Xác thực bởi Nguyễn Thị Phương Huyền, Nguyễn Văn Toan
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1551 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4413 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này