Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Duy Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Trọng Trường, Nguyễn Hữu Hợp
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 927 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28218 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này