Gốc > Tư liệu > Tiểu học > Lớp 5 > (13 thư mục)


Toán học (42 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Media_icon


 • Khoa học (20 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Media_icon

 • Đạo đức (3 bài)
 • Tinh_ban_cua_soc_nau.flv
 • Dong_vat_tren_hoang_mac_Chau_Phi.flv
 • Koala.jpg

 • Địa lý (17 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Media_icon

 • Lịch sử (111 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Media_icon

 • Ân nhạc (77 bài)
 • Clip_image0021.jpg
 • Clip_image002.jpg
 • Mp3

 • Mỹ thuật (54 bài)
 • Bien_daobmp.jpg
 • Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg
 • C360_20161130083548373.jpg

 • Thể dục (22 bài)
 • Dong_song_co_tich2.flv
 • 10000302_259506524235233_1883532493_n.jpg
 • Anh_TD_lop_5bai_43.jpg

 • Kỹ thuật (4 bài)
 • Cau_long__Danh_cau_trai_tay_ve_cuoi_sanwmv__YouTube.flv
 • Xe_can_cau.jpg
 • Khung_san_xe_va_cac_gia_do1.jpg

 • Tin học (75 bài)
 • CNTT.jpg
 • Spk20791.jpg
 • Spk20791.jpg

 • Tiếng Anh (216 bài)
 • Video2.flv
 • TrimF69FACAFD68048D28845A5D66409081F.flv
 • Image42.jpg

 • Dien_dan_GV_tieu_hoc.png
 • DefaultCAJDGIUR.jpg
 • DefaultCAFKK50P.jpg