Gốc > Tư liệu > Trung học cơ sở > (15 thư mục)


Toán học (295 bài)
 • Logom1.PNG
 • So_do_vi_tri_tuong_doi_cua_hai_duong_thang.jpg
 • So_do_quy_ve_phuong_trinh_bac_nhat_bac_hai.jpg

 • Vật lý (127 bài)
 • 9.png
 • 8.png
 • 7.png

 • Hóa học (181 bài)
 • 1.png
 • 1.png
 • 16.png

 • Sinh học (610 bài)
 • 1.png
 • ON_SINH_6.png
 • 8.png

 • Lịch sử (375 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • LichSu_khudulichCoDoHoaLu.jpg

 • Địa lý (221 bài)
 • Media_icon
 • 2.png
 • 1.png

 • Ngữ văn (675 bài)
 • 4.png
 • 3.png
 • 2.png

 • GDCD - GDNGLL (979 bài)
 • Media_icon
 • Media_icon
 • Media_icon

 • Âm nhạc (313 bài)
 • IMG_1549855215326_1549855475397.jpg
 • IMG_20190211_202919.jpg
 • IMG_20190211_203028.jpg

 • Mỹ thuật (373 bài)
 • 20160621_080839.jpg
 • 20160620_140940.jpg
 • 20160620_075908.jpg

 • Thể dục (87 bài)
 • IMG_20171209_173822.jpg
 • IMG_20171219_161451.jpg
 • IMG_20171219_161127.jpg

 • Công nghệ (143 bài)
 • ON_SINH_6.png
 • Sodomachdientronggiadinhchonhadandunganh2.jpg
 • Bai_5_vat_the_C.png

 • Tin học (156 bài)
 • Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_2.flv
 • Video_Huong_Dan_Tao_bai_giang_Elearning_bang_Ispring_Suite_Phan_1.flv
 • CNTT_010.jpg

 • Ngoại ngữ (608 bài)
 • 2.png
 • 1.png
 • 6.png

 • IMG_20171118_081236.jpg
 • IMG_20171125_104948.jpg
 • IMG_20171125_104916.jpg