Đề cương ôn thi

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tài Thiều
Ngày gửi: 17h:43' 07-02-2022
Dung lượng: 20.8 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người
BỘ CÂU HỎI MÔN TOÁN CHƯƠNG 2:
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Bài: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét.
1. Giátrịcủaphéptính 96 hm - 18 hmlà:
A. 75 hm
B. 76 hm
C. 77 hm
D. 78 hm
Bài: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét.
2. 24 hm x 5 = ?
A. 100 hm
B. 12 km
C. 1000 dam
D. 12 hm
Bài: Bảngđơnvịđođộdài
3. Mộttấmvảidài 4dam 5m dùngđể may quầnáo, mỗibộquầnáo may hết 5m vải. Cóthể may đượcsốbộquầnáonhưthếlà:
A. 1 bộquầnáo
B. 15 bộquầnáo
C. 9 bộquầnáo
D. 14 bộquầnáo
Bài: Bảngđơnvịđođộdài
4.Độdài “mộtmétrưỡi” cócáchviếtlà:
A. 1m30
B. 1m 5dm
C. 15m
D. 1m50
Bài: Bảngđơnvịđođộdài
5. Mộthình tam giáccóđộdàibacạnhlầnlượtlà: 5dm 5cm; 1m 3cm; 67 cm. Chu vi củahình tam giácđólà:
A. 225 cm
B. 135 cm
C. 125 cm
D. 215 cm
Bài: Thựchànhđođộdài 
6.ChiềurộngquyểnsáchToán 3 củaemkhoảng:
A. 17 mm
B. 17 cm
C. 17 dm
D. 17 m
Bài: Giảibàitoànbằnghaiphéptính
7. Emcó 15 hìnhdán, Hoacó 3 hìnhdán. Sốhìnhdáncủaemnhưthếnào so vớisốhìnhdáncủaHoa?
A. Nhiềuhơn 12 hình
B. Íthơn 12 hình
C. Gấp 15 lần
D. Kém 5 lần
Bài: Giảibàitoànbằnghaiphéptính
8. Năm nay, chịgáiem 25 tuổi, emcósốtuổiíthơnchịgáilà 6 tuổi. Cảhaichịemcósốtuổilà:
A. 6 tuổi
B. 19 tuổi
C. 31 tuổi
D. 44 tuổi
Bài: Giảibàitoànbằnghaiphéptính
9. Can thứnhấtđựng 21 l,can thứhaiđựngnhiềuhơn can thứnhất 8 l .Cảhai can đựngsốlítnướclà:
A. 8 l
B. 29 l
C. 13 l
D. 50 l
Bài: Bảngnhân 8
10. Emcó 6 hộpsô-cô-la, mỗihộpcó 8 thanh. Emchocácbạn 12 thanh. Sauđó, emcònlạisốthanhsô-cô-la là:
A. 2 thanh
B. 36 thanh
C. 16 thanh
D. 26 thanh
Bài: So sánhsốbébằngmộtphầnmấysốlớn
11. 8 gấp 2 sốlầnlà:
A. 2 lần
B. 4 lần
C. 6 lần
D. 8 lần

Bài:So sánhsố bé bằngmộtphầnmấysốlớn
12. Trongmộtcửahàng, có 50 hộpbánhChocopie. Buổisáng, cửahàngđóbánđược 1/5 sốhộpbánh. Hỏisaubuổisáng, cửahàngđócònlạibaonhiêuhộpbánh?
A. 45 hộp
B. 40 hộp
C. 35 hộp
D. 30 hộp

Bài:Bảngnhân 9
13. Biết 9 × x=27. Giátrịcủa x là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

Bài:Bảngnhân 9
14.Giátrịcủabiểuthức: 9 x 9 + 58 là:
A. 139
B. 129
C. 148
D. 130

Bài:Bảngnhân 9
15. Emcó 6 hộpsô-cô-la, mỗihộpcó 9 thanh. Emđượcmẹchothêm 15 thanh. Bâygiờemcótấtcảsốthanhsô-cô-la là:
A. 54 thanh
B. 69 thanh
C. 30 thanh
D. 40 thanh
Bài: Nhânsócóbachữsốvớisốcómộtchữsố
16.Mộtquả cam nặng 250 g. Hỏi 3 quả cam nhưthếthìnặngbaonhiêu gam?
A. 253 g
B. 500 g
C. 650 g
D. 750 g
Bài: Gam 
17. Mẹmua 4 góikẹovà 1 góibánh. Mỗigóikẹocânnặng 120g vàgóibánhnặng 156g. Mẹđãmuatấtcảsố gam bánhvàkẹolà:
A. 636 g
B. 626 g
C. 616 g
D. 646 g

Bài: Bảngchia 9
18. Biết: x × 9 + 5 = 77. Giátrịcủa x là:
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Bài: Bảngchia 9
19. Giátrịcủabiểuthức 99 – 72 : 9 bằnggiátrịcủabiểuthứcnàodướiđây?
A. 21 : 7
B. 9 x 9 + 10
C. 60 + 7 x 3
D. Khôngcóbiểuthứcnào

Bài: Bảngchia 9
20. Có 67 l nướcđượcrótvàocác chai 9 l .Cầnítnhấtbaonhiêu chai đểđựnghếtsốnướcđó?
A. 8 chai
B. 9 chai
C. 10 chai
D. 11 chai


 
Gửi ý kiến