Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tuyên
Giới tính Nam
Website https://tuyencoi70.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đồng Tiến
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện ,nhiều năm có sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện
Xác thực bởi Dương Đức Hiền, Lê Đình Cương
Đã đưa lên 704 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 845 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1143 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30502 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này