Gốc > Bạn bè bốn phương với Hà Nội >

Thiết kế cảnh quan

Sự khác biệt giữa nhà thiết kế cảnh quan, kiến trúc sư cảnh quan và nhà thầu cảnh quan là gì ?

Nhà thiết kế cảnh quan có thể cung cấp ý tưởng thiết kế, kế hoạch cảnh quan, kế hoạch trồng và kế hoạch chiếu sáng. Một số cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến lắp đặt như lựa chọn vật liệu hoặc đặt nhà máy. Mặc dù họ có thể cung cấp các ý tưởng khái niệm về cấu trúc vườn, hệ thống tưới tiêu và bố trí khung cảnh, nhưng hầu hết không được cấp phép cung cấp bản vẽ xây dựng. Tương tự như vậy, mặc dù họ có thể hợp tác chặt chẽ với các nhà thầu giám sát các yếu tố thẩm mỹ của công trình lắp đặt, nhưng hầu hết không được cấp phép để cung cấp dịch vụ xây dựng thực tế. Giáo dục của họ là về thiết kế khu dân cư, trong đó nhấn mạnh đến các chiến lược thiết kế, các lựa chọn bố cục và vật liệu thực vật thích hợp cho các dự án nhà ở.


Các kiến trúc sư cảnh quan được cấp phép bởi Bang California và, ngoài các kế hoạch thường được cung cấp bởi một nhà thiết kế cảnh quan resort , có đủ điều kiện để đưa ra các kế hoạch sẵn sàng xây dựng có thể bao gồm các bức tường chắn phức tạp, các kế hoạch phân cấp và thoát nước và các cấu trúc vật lý. Việc đào tạo của họ nhấn mạnh vào thiết kế cho các không gian thương mại và công cộng lớn như công viên và cảnh quan thương mại, mặc dù một số chuyên về các dự án khu dân cư.

>>>> XEM THÊM : https://www.behance.net/lascvietnam

Các nhà thầu cảnh quan được cấp phép để lắp đặt các thiết kế do nhà thiết kế cảnh quan và kiến trúc sư cảnh quan tạo ra. Một số là doanh nghiệp thiết kế / xây dựng và cũng cung cấp dịch vụ thiết kế. Khi làm việc với một công ty thiết kế / xây dựng, hãy đảm bảo làm rõ quy trình thiết kế được sử dụng và liệu bạn sẽ nhận được bản vẽ cảnh quan để bạn xem xét và phê duyệt hay chỉ là bản mô tả bằng lời nói hoặc bằng văn bản về cảnh quan sẽ được lắp đặt. Một số công ty thiết kế / xây dựng gộp phí thiết kế với chi phí xây dựng, nhưng điều quan trọng là bạn phải hiểu thành phần chi phí thiết kế nếu bạn quyết định thuê một công ty khác để lắp đặt. Để tìm hiểu thêm về Nhà thầu Cảnh quan được Cấp phép ở California, hãy truy cập các trang web của Hiệp hội Nhà thầu Cảnh quan California vàBan Giấy phép Nhà nước Nhà thầu


Nhắn tin cho tác giả
LASC VIỆT NAM @ 22:15 14/06/2021
Số lượt xem: 34
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến